Preskocit navigáciu

Valorizácia


           Výsluhové dôchodky sa zvýšia od 1. 7. 2017 v závislosti od pevnej sumy zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok 2017 a podľa postupu, ktorý je ustanovený v § 68 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zvýšenie výsluhových dôchodkov v roku 2017 bude realizované v závislosti od doby trvania služobného pomeru. Výsluhový dôchodok sa zvyšuje o pevnú sumu, ktorá sa zistí ako podiel pevnej sumy zvýšenia starobného dôchodku ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení a čísla 30, a takto zistená suma sa vynásobí ustanoveným koeficientom. Koeficient za 15 rokov trvania služobného pomeru sa ustanovuje číslom 1 a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa tento koeficient zvyšuje o 2. Pevná suma zvýšenia starobného dôchodku na rok 2017, ktorá je základným činiteľom mechanizmu zvýšenia výsluhových dôchodkov je suma 8,20 €.

Pre orientáciu prikladáme tabuľku s vyčíslením zvýšenia pre jednotlivé kategórie poberateľov výsluhových dôchodkov podľa doby trvania služobného pomeru.

  

trvanie služobného pomeru (roky)

 

koeficient

suma zvýšenia (EUR)

15

1

0,28

16

3

0,82

17

5

1,37

18

7

1,92

19

9

2,46

20

11

3,01

21

13

3,56

22

15

4,10

23

17

4,65

24

19

5,20

25

21

5,74

26

23

6,29

27

25

6,84

28

27

7,38

29

29

7,93

30

31

8,48

31

33

9,02

32

35

9,57

33

37

10,12

34

39

10,66

35

41

11,21

36

43

11,76

37

45

12,30

38

47

12,85

39

49

13,40

40

51

13,94

Skočiť na menu
Share