Preskocit navigáciu

Dôležité informácie


 

Oznam pre žiadateľov o pridelenie poukazu na rekreáciu v čase trvania mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike


Stanovisko k posudzovaniu doby štúdia absolventov vojenských stredných odborných škôl a vojenských gymnázií na účely dôchodkového zabezpečenia podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení


 Podávanie oznámení o protispoločenskej činnosti v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov


 

 

 

 

 

  Oznámenia o podozrení z korupčného správania možno podať

a) písomne na adresu: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, Špitálska č.22, 812 74 Bratislava,

b) telefonicky na linku riaditeľa VÚSZ: 0960/316 010,

c) e-mailom na adresu: rvusz@vusz.sk

 


 

 Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie a informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie:

  • písomne, na adresu VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 BRATISLAVA 1,
  • ústne, osobne resp. telefonicky pracovníkovi úradu, ktorý Vašu žiadosť zapíše do predpísaného formulára pre ďalšie vybavenie,
  • faxom, na naše číslo 0960 316 096,
  • elektronickou poštou do nášho boxu vusz@vusz.sk,

 


 

 Spôsob sprístupnenia informácií je možný:

najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. 

 


 

Oznam pre žiadateľov o rekreáciuOznam k vydávaniu osobnej identifikačnej karty výsluhového dôchodcu Oznam pre žiadateľov o rekreáciuStanovisko k posudzovaniu doby štúdia absolventov vojenských stredných odborných škôl a vojenských gymnázií na účely dôchodkového zabezpečenia podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečeníStanovisko k posudzovaniu doby štúdia absolventov vojenských stredných odborných škôl a vojenských gymnázií na účely dôchodkového zabezpečenia podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečeníStanovisko k posudzovaniu doby štúdia absolventov vojenských stredných odborných škôl a vojenských gymnázií na účely dôchodkového zabezpečenia podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečeníPodávanie oznámení o protispoločenskej činnosti v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Skočiť na menu


Share