Preskocit navigáciu

Rekreačná starostlivosť


§ 82 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

(1) Rekreačný pobyt policajtovi a poberateľovi dôchodkov z výsluhového zabezpečenia, ktoré vypláca útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva, ich manželke (manželovi) a nezaopatrenému dieťaťu poskytuje tento útvar.

(2) Rekreačný pobyt profesionálnemu vojakovi a poberateľovi dôchodkov z výsluhového zabezpečenia, ktoré vypláca Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, ich manželke (manželovi) a nezaopatrenému dieťaťu poskytuje tento úrad.


OZNAM – REKREAČNÁ STAROSTLIVOSŤ

Dovoľte mi touto cestou Vás informovať, že Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia uzatvoril zmluvu so spoločnosťou HOREZZA, a. s. o poskytovaní a úhrade rodinných rekreácií a rekreácií pre dospelých na rok 2021, avšak s obmedzeným počtom miest.

Záujemcovia o poskytnutie rodinnej rekreácie však naďalej môžu posielať prihlášky do konca roka 2021 v zmysle Metodického usmernenia riaditeľa Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia o poskytovaní rekreačnej starostlivosti v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v roku 2021 v znení Dodatku č. 1.

Po uvoľnení kapacít budú tieto miesta ponúknuté záujemcom o poskytnutie rekreačnej starostlivosti, ktorí budú na základe doručených prihlášok kontaktovaní zamestnancami Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia.

Účasť na rekreačnej starostlivosti bude zároveň podmienená aktuálnymi opatreniami súvisiacimi so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19.

  plk. Ing. Gustáv TARCSI, PhD.
riaditeľ úradu

 


 

Rodinné rekreácie a rekreácie pre dospelých

Nárok na rekreácie majú :

 • profesionálni vojaci  
 • občianski zamestnanci ministerstva, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, ak nie sú zároveň poberateľmi dôchodku z výsluhového zabezpečenia
 • poberatelia dôchodku z výsluhového zabezpečenia
 • vojnoví veteráni
 • veteráni protikomunistického odboja
 • ich manželky (manželia) a nezaopatrené deti 

Miesto rekreácie

 • HOTEL GRANIT Smrekovica,
 • HOTEL GRANIT Tatranské Zruby - klimatické kúpele 
 • HOTEL GRANIT Piešťany - kúpeľný ústav
 • HOTEL GRANIT Nová Polianka 

Detské rekreácie - detský letný tábor

Pre deti :

 • profesionálneho vojaka
 • občianskeho zamestnanca ministerstva, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, ak nie je zároveň poberateľom dôchodku z výsluhového zabezpečenia
 • poberateľa dôchodku z výsluhového zabezpečenia
 • vojnového veterána
 • veterána protikomunistického odboja 

Miesto rekreácie

Zahraničné rekreácie

Nárok na rekreácie majú :

 • profesionálni vojaci
 • občianski zamestnanci ministerstva, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
 • poberatelia dôchodku z výsluhového zabezpečenia
 • vojnoví veteráni
 • veteráni protikomunistického odboja
 • ich manželky (manželia) a nezaopatrené deti

Miesto rekreácie

  ČESKÁ REPUBLIKA
 • VLL Karlovy Vary, hotel Bellevue
 • Vojenská zotavovňa Měřín
 • Vojenská zotavovňa Dyje – hotel Vranov

KONTAKT :
Denne od 9:00 hod. do 10:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:30 hod.

Tel.: (0960) 316 065
Fax: (0960) 316 095
e-mail: rekreacie@vusz.sk

 

 

Skočiť na menu


Share