Preskocit navigáciu

Organizačná štruktúra


 

Riaditeľ úradu

pplk. Ing. Gustáv Tarcsi, PhD.

Kontakt : tel.: 0960 316 010
  e-mail : rvusz@vusz.sk

 

 

 • Organizačno-prevádzkové oddelenie

  Zabezpečuje úlohy personálnej politiky, materiálneho a technického zabezpečenia a rieši finančné zabezpečenie úradu.

  Vedúci oddelenia : z. Ing. Eva Zubová
  Kontakt : tel.: 0960 316 020
    e-mail : A20@vusz.sk
   
 • Oddelenie racionalizácie a podpory

  Racionalizuje a optimalizuje procesy v rámci úradu a rieši reklamácie, exekúcie, pohľadávky, sťažnosti, odvolania. 
                                   
  Vedúci oddelenia : z. Ing. Juraj Čmarada
  Kontakt : tel.: 0960 316 030
    e-mail : A30@vusz.sk

 

 • Oddelenie výsluhového zabezpečenia

  Rieši úlohy výsluhového zabezpečenia po prepustení profesionálnych vojakov do zálohy.
   
  Vedúci oddelenia : mjr. Ing. Mgr. Vladimír Jankovič
  Kontakt : tel.: 0960 316 040
    e-mail : A40@vusz.sk

 

 • Oddelenie ostatných činností

  Zabezpečuje služby v oblasti rekreačnej starostlivosti a kúpeľnej starostlivosti profesionálnych vojakov OS SR a poberateľov výsluhových dôchodkov, rieši pohrebné a zabezpečuje výplatu jednotlivých dávok nemocenského a úrazového zabezpečenia.

  Vedúci oddelenia : por. Mgr. Dominika Zušťáková
  Kontakt : tel.: 0960 316 060
    e-mail : A60@vusz.sk

Skočiť na menu
Share