Preskocit navigáciu

Preventívna rehabilitácia


OZNAM
pre žiadateľov o preventívnu rehabilitáciu.

Dovoľte mi touto cestou Vás informovať, že Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia od 1. júna 2020 opäť zabezpečuje poskytovanie preventívnych rehabilitácií.

Bližšie informácie a usmernenia týkajúce sa nástupných termínov, ako aj ďalších podrobností Vám poskytnú Vaši personalisti.
          S úctou
plk. Ing. Gustáv TARCSI, PhD.
riaditeľ úradu

Forma preventívnej rehabilitácie

 

PR I rekondičného pobytu s kúpeľným režimom v trvaní troch týždňov
 
- Hotel Granit Piešťany - kúpeľný ústav
- Hotel Granit Tatranské Zruby - klimatické kúpele
 
Návrh na kúpeľnú starostlivosť je potrebné v prípade PR I predložiť k žiadosti o poskytnutie preventívnej rehabilitácie spolu s Vyjadrením veliteľa /náčelníka/.
 
Tlačivo „Návrh na kúpeľnú starostlivosť“ je uverejnený v časti Tlačivá. 
 
PR II rekondičného pobytu v trvaní dvoch týždňov
 
- Hotel Granit Piešťany - kúpeľný ústav
- Hotel Granit Tatranské Zruby - klimatické kúpele
- Hotel Granit Smrekovica
- CV Lešť
 
PR III aktívneho odpočinku v trvaní dvoch týždňov
 

 


 

 

Zoznam požiadaviek na preventívnu rehabilitáciu I a preventívnu rehabilitáciu II na rok 2020

Požiadavky je potrebné zasielať  do 30.9.2019! na e-mailovú adresu A66@vusz.sk a písomne na adresu:   

VÚSZ
Špitálska 22
812 74 Bratislava

Podrobnosti k preventívnej rehabilitácii na rok 2020 nájdete v Služobnom predpise Hlavného služobného úradu č. 103/2015 o podrobnostiach o poskytovaní preventívnej rehabilitácie, o nástupe na preventívnu rehabilitáciu, o jej prerušení alebo predčasnom skončení a o kontrole vykonávania preventívnej rehabilitácie.

                     

                    

KONTAKT

Denne od 9:00 hod. do 10:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:30 hod.
Tel.: (0960) 316 066
A66@vusz.sk

 


Skočiť na menu


Share