Preskocit navigáciu

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia


je orgán štátnej správy pre :

  1. výkon sociálneho zabezpečenia vojakov, podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  2. výkon dôchodkového zabezpečenia podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v rezorte MO SR,
  3. správu a zúčtovanie štátnych sociálnych dávok z rozpočtových výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu MPSVaR SR prostredníctvom úhrady nákladov dávok podľa § 94 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  4. priznanie, výplatu, zastavovanie a odnímanie príspeku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách poskytovaný podľa zákona č. 285/2009 Z.z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia je rozpočtovou organizáciou na výkon sociálneho zabezpečenia vojakov a bol zriadený na základe ustanovenia § 74 zákona 114/1998 Z.z. o sociálnom zabezpečení vojakov dňom 01. mája 1998 ako nástupca Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia zriadeného dňom 1.novembra 1992 rozkazom ministra obrany Českej a Slovenskej federatívnej republiky číslo 45/1992 k výkonu sociálneho zabezpečenia na území SR a recipovaný ustanovením § 141 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 


Informácie k rodičovskému dôchodku rodičov profesionálnych vojakov nájdete tu


Oznam pre prijímateľov dávok sociálneho zabezpečenia vyplácaných šekovou poukážkou

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia ( ďalej len „VÚSZ“ ) v súlade s  § 100 ods. 2 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečuje vyplácanie opakujúcich sa dávok sociálneho zabezpečenia podľa tohto zákona v určenom výplatnom termíne na bežný kalendárny mesiac.

VÚSZ oznamuje poberateľom dávok sociálneho zabezpečenia, že Poštová banka, a.s. v rámci sadzobníka poplatkov pre fyzické osoby v časti Ostatné služby zaviedla poplatok za výplatu šekovej poukážky realizovanej na pošte s účinnosťou od 01.3.2020.

Hotovostné operácie, akým je aj výber šekovej poukážky na pošte, sú spravidla bankami spoplatňované. Výplata šekových poukážok sa realizuje na základe obchodných podmienok Poštovej banky, a.s., ktoré sú určené pre adresáta platby. Uvedeným poplatkom banka spoplatňuje službu výplaty šekovej poukážky na pošte, ktorá doteraz nebola spoplatnená.

Bližšie informácie k tomuto poplatku poskytne Poštová banka, a.s., informácie sú dostupné aj v aktuálnom sadzobníku poplatkov na internetovej stránke Poštovej banky, a.s. - časť Praktické informácie - Sadzobník poplatkov.

Pri realizácii výplaty šekovej poukážky na pobočke Slovenskej pošty, a.s. alebo Poštovej banky, a.s. ide o vzťah medzi fyzickou osobou (poberateľom dávok sociálneho zabezpečenia) a Poštovou bankou, a.s. 

Na základe uvedených skutočností VÚSZ nemá oprávnenie na určovanie a úpravu predmetného poplatku, ale z hľadiska úplnosti informácií pre poberateľov, ktorým sú dávky sociálneho zabezpečenia vyplácané v hotovosti šekovou poukážkou VÚSZ zverejňuje uvedené oznámenie.

 


Skočiť na menu


Share