Preskocit navigáciu

Valorizácia


          V súlade so zákonom č. 153/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia realizuje od 1.7.2020 zvyšovanie výsluhových dôchodkov, invalidných výsluhových dôchodkov, vdovských výsluhových dôchodkov, vdoveckých výsluhových dôchodkov a sirotských výsluhových dôchodkov.

         Výsluhové dôchodky sa zvyšujú za každý rok trvania služobného pomeru o 0,60 Eura mesačne, ( 9/15 = 0,60 ). Invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky sa zvyšujú o sumu 9 Eur mesačne.

         Priemerná mesačná suma starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2019 je 449,9720 Eur. 2% zo sumy 449,9720 Eur je 8,9994 Eur, čo po zaokrúhlení činí 9 Eur.

        Rozhodnutia o zvýšení uvedených výsluhových dávok budú distribuované v priebehu mesiaca júl, prostredníctvom Slovenskej pošty.

Skočiť na menu


Share