Preskocit navigáciu

Tlačivá - výsluhové zabezpečenie


Názov Popis
Žiadosť o výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok [docx] žiadosť
   
ŽIADOSŤ O VÝPLATU DÁVOK SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA NA OSOBNÝ ÚČET V BANKE;[doc] žiadosť

Informácia k výplate dávok na účet v banke [pdf] informácia

Žiadosť o vdovský, vdovecký, sirotský výsluhový dôchodok [docx] žiadosť
Čestné prehlásenie vdovy, vdovca [doc] prehlásenie
Žiadosť o priznanie odchodného [docx] Žiadosť
Žiadosť o ustanovenie osobitného príjemcu pre preberanie dávky výsluhového zabezpečenia [docx] žiadosť
Potvrdenie o žití poberateľa dávky v cudzine SLOVENSKY [doc] žiadosť
Potvrdenie o žití poberateľa dávky v cudzine ANGLICKY [doc] žiadosť
Potvrdenie o žití poberateľa dávky v cudzine NEMECKY [doc] žiadosť
Žiadosť o príplatok k dôchodku pozostalých osôb po popravenom alebo usmrtenom politickom väzňovi počas výkonu jeho trestu [doc] žiadosť
Žiadosť o poskytnutie príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách [doc] žiadosť

Žiadosť o poskytnutie príplatku k dôchodku politickým väzňom podľa zák.č. 274/2007 Z. Z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení zák.č. 272/2008 Z.Z. [doc]

žiadosť
Žiadosť o úmrtné [docx] žiadosť
Žiadosť o sirotský výsluhový dôchodok - plnoleté dieťa [docx] žiadosť

Žiadosť o vydanie osobnej identifikačnej karty výsluhového dôchodcu [doc]

žiadosť
 

Informácie poskytované dotknutej osobe v zmysle § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú uverejnené v časti Ochrana osobných údajov / Informačná povinnosť prevádzkovateľa.

Skočiť na menu


Share