Preskocit navigáciu

Preventívna rehabilitácia


Forma preventívnej rehabilitácie

 

PR I rekondičného pobytu s kúpeľným režimom v trvaní 21 po sebe nasledujúcich dní
 
- Hotel Granit Piešťany - kúpeľný ústav
- Hotel Granit Tatranské Zruby - klimatické kúpele
- Hotel Granit Nová Polianka - klimatické kúpele
 
Návrh na kúpeľnú starostlivosť je potrebné v prípade PR I predložiť k žiadosti o poskytnutie preventívnej rehabilitácie spolu s Vyjadrením veliteľa /náčelníka/.
 
Tlačivo „Návrh na kúpeľnú starostlivosť“ je uverejnený v časti Tlačivá. 
 
PR II rekondičného pobytu v trvaní 14 po sebe nasledujúcich dní
 
- Hotel Granit Piešťany - kúpeľný ústav
- Hotel Granit Tatranské Zruby - klimatické kúpele
- Hotel Granit Smrekovica
- Hotel Granit Nová Polianka - klimatické kúpele
- CV Lešť
 
  

Zoznam požiadaviek na preventívnu rehabilitáciu I a preventívnu rehabilitáciu II na rok 2022

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia zároveň žiada o zaslanie celkového počtu profesionálnych vojakov za jednotlivé organizačné zložky Ministerstva obrany Slovenskej republiky, úrady a zariadenia na zabezpečenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Vojenskú políciu, Vojenské spravodajstvo, zväzky, útvary a zariadenia ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorým vzniká v roku 2022 nárok na poskytnutie preventívnej rehabilitácie.

Požiadavky a počty profesionálnych vojakov, ktorým v roku 2022 vzniká nárok na poskytnutie preventívnej rehabilitácie je potrebné zasielať do 30.9.2021 na e-mailovú adresu A66@vusz.sk a písomne na adresu:
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
Špitálska 22
812 74 Bratislava
 
Podrobnosti k preventívnej rehabilitácii na rok 2022 nájdete v Služobnom predpise Hlavného služobného úradu č. 103/2015 o podrobnostiach o poskytovaní preventívnej rehabilitácie, o nástupe na preventívnu rehabilitáciu, o jej prerušení alebo predčasnom skončení a o kontrole vykonávania preventívnej rehabilitácie v znení služobného predpisu Hlavného služobného úradu č. 122/2020.

  

KONTAKT

Denne od 9:00 hod. do 10:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:30 hod.
Tel.: (0960) 316 066
A66@vusz.sk

 


Skočiť na menu


Share