Preskocit navigáciu

Elektronický kontakt


Kontakt s úradom prostredníctvom elektronickej formy komunikácie : vusz@vusz.sk

Pri styku je vhodné uvádzať číslo dôchodkového spisu, (identifikačné číslo dávky). V prípade podania návrhu na začatie konania prostredníctvom e-mailu, je potrebné v zmysle §19 Zákona č.71/1967 Zb. takéto podanie najneskôr do troch dní písomne alebo ústne do zápisnice potvrdiť. Odpoveď na takýto podnet bude realizovaná v zákonnej lehote písomnou formou, preto požadujeme uvádzať aj meno, priezvisko a adresu a okres trvalého pobytu klienta.


RIADITEĽ ÚRADU :
plk. Ing. Gustáv Tarcsi, PhD. rvusz@vusz.sk tarcsi@vusz.sk


Organizačno-prevádzkové oddelenie :
Ing. Eva Zubová (vedúca oddelenia) vusz@vusz.sk

Oddelenie kontroly a racionalizácie :
Ing. Peter Kasznár (vedúci oddelenia) vusz@vusz.sk

Oddelenie výsluhového zabezpečenia :
z. Ing. Juraj ČMARADA (v zastúpení) vusz@vusz.sk

Oddelenie ostatných činností :
por. JUDr. Michaela ŠIMONOVÁ (vedúca oddelenia) vusz@vusz.sk


Oddelenie zabezpečenia dávok :
JUDr. Ján Cingeľ (vedúci oddelenia) vusz@vusz.sk  

 

Skočiť na menu


Share