Preskocit navigáciu

Preventívna rehabilitácia


Forma preventívnej rehabilitácie a zariadenia poskytujúce preventívnu rehabilitáciu

 

PR I rekondičného pobytu s kúpeľným režimom v trvaní 21 po sebe nasledujúcich dní
 
- Hotel Granit Piešťany - kúpeľný ústav
                                 - Nervové choroby
                                 - Choroby pohybového ústrojenstva
 
- Hotel Granit Tatranské Zruby - klimatické kúpele
                                 - Netuberkulózne choroby dýchacích ciest
                                 - Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou
 
- Hotel Granit Nová Polianka - klimatické kúpele
                                 - Netuberkulózne choroby dýchacích ciest
                                 - Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou
  
PR II rekondičného pobytu v trvaní 14 po sebe nasledujúcich dní
 
- Hotel Granit Piešťany - kúpeľný ústav
- Hotel Granit Tatranské Zruby - klimatické kúpele
- Hotel Granit Nová Polianka - klimatické kúpele
- Hotel Granit Smrekovica
   

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia žiada zaslať do 30.09.2023 na e-mailovú adresu A66@vusz.sk:

  • počet požadovaných preventívnych rehabilitácií I spolu so zariadením, v ktorom sa má preventívna rehabilitácia I vykonať, ako aj zaslanie návrhov na kúpeľnú starostlivosť s vyjadrením veliteľa/náčelníka (tlačivo „Návrh na kúpeľnú starostlivosť” je uverejnený v časti Tlačivá),
  • počet požadovaných preventívnych rehabilitácií II.
Podrobnosti k preventívnej rehabilitácii na rok 2023 nájdete v Služobnom predpise Hlavného služobného úradu č. 94/2021 o podrobnostiach o poskytovaní preventívnej rehabilitácie, o nástupe na preventívnu rehabilitáciu, o jej prerušení alebo predčasnom skončení a o kontrole vykonávania preventívnej rehabilitácie.  

KONTAKT

Denne od 9:00 hod. do 10:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:30 hod.
Tel.: (0960) 316 066
A66@vusz.sk

Otázky týkajúce sa poskytnutia preventívnej rehabilitácie I a preventívnej rehabilitácie II je potrebné adresovať určenému zamestnancovi príslušného vojenského útvaru.


Skočiť na menu


Share