Preskocit navigáciu

PR s kúpeľným režimom


Podľa § 126 ods. 6 zákona č. 281/2015 Z. z. zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa preventívna rehabilitácia vo forme rekondičného pobytu s kúpeľným režimom v trvaní 21 po sebe nasledujúcich dní poskytuje len profesionálnemu vojakovi v stálej službe, a to na základe jeho žiadosti a na návrh ošetrujúceho lekára alebo iného lekára určeného služobným úradom.

Ministerstvom obrany SR sú pre poskytovanie PR s kúpeľným režimom určené tri kúpeľné zariadenia HOREZZA, a.s.:

 
1. Hotel GRANIT Piešťany - kúpeľný ústav 
Podľa prílohy č. 6 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, je indikačná šírka poskytovania kúpeľnej starostlivosti v uvedenom zariadení:
 
- indikačná skupina VI (nervové choroby) mimo VI/11
- indikačná skupina VII ( choroby pohybového ústrojenstva)
- indikačná skupina XII ( choroby z povolania) iba tieto indikácie : XII/1, XII/3, XII/4, XII/9
 
 
2. Hotel GRANIT Tatranské Zruby - klimatické kúpele
Podľa prílohy č. 6 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, je indikačná šírka poskytovania kúpeľnej starostlivosti v uvedenom zariadení:
 
- indikačná skupina V (netuberkulózne choroby dýchacích ciest)
- indikačná skupina XII, iba tieto indikácie. XII/1, XII/5, XII/6, XII/8, XII/10
 
 
3. Hotel GRANIT Nová Polianka - klimatické kúpele
Podľa prílohy č. 6 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, je indikačná šírka poskytovania kúpeľnej starostlivosti v uvedenom zariadení:
 
- indikačná skupina V (netuberkulózne choroby dýchacích ciest)
- indikačná skupina XII, iba tieto indikácie. XII/1, XII/5, XII/6, XII/8, XII/10
 

KONTAKT :

Denne od 9:00 hod. do 10:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:30 hod.

Tel.: (0960) 316 066
Fax: (0960) 316 095
e-mail: A66@vusz.sk

Skočiť na menu


Share