Preskocit navigáciu

Valorizácia


          Podľa § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z. z. od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú.

             Podľa § 82 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. dôchodková dávka vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a dôchodková dávka priznaná od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

        Rozhodnutia o zvýšení uvedených výsluhových dávok budú distribuované v priebehu mesiaca júl, prostredníctvom Slovenskej pošty.

Skočiť na menu


Share