Preskocit navigáciu

Verejné obstarávanie


Súhrnné správy o zákazkách v zmysle informačnej povinnosti podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (napr. § 10 ods. 10, § 111 ods. 2, § 117 ods. 6, § 118 ods. 4,...) sú zverejňované v profile verejného obstarávateľa (Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia) na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie.

Súhrnné správy o zákazkách s cenou vyššou ako 5000,00 eur bez DPH v zmysle §117 ods.2 zákona  č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

obdobie od 01.04.2019 do 30.06.2019 
obdobie od 01.01.2019 do 31.03.2019 
obdobie od 01.10.2018 do 31.12.2018 
obdobie od 01.07.2018 do 30.09.2018 
obdobie od 01.01.2017 do 31.03.2017 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur, podľa zákona č. 58/2011 zo dňa 11. februára 2011
obdobie od 01.01.2016 do 31.03.2016 
obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2014

Elektronický kontraktačný systém - prehľad zákaziek VÚSZ z elektronického trhoviska

Skočiť na menu


Share