Preskocit navigáciu

Verejné obstarávanie


Súhrnné správy o zákazkách v zmysle informačnej povinnosti podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (napr. § 10 ods. 10, § 111 ods. 2, § 117 ods. 6, § 118 ods. 4,...) sú zverejňované v profile verejného obstarávateľa (Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia) na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie.

Súhrnné správy o zákazkách s cenou vyššou ako 5000,00 eur bez DPH v zmysle §117 ods.2 zákona  č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

obdobie od 01.01.2017 do 31.03.2017 
obdobie od 01.07.2018 do 30.09.2018 
obdobie od 01.10.2018 do 31.12.2018 
obdobie od 01.01.2019 do 31.03.2019 
obdobie od 01.04.2019 do 30.06.2019 
obdobie od 01.01.2020 do 31.03.2020 
obdobie od 01.10.2020 do 31.12.2020 
obdobie od 01.10.2021 do 31.12.2021 
obdobie od 01.01.2022 do 31.03.2022 
obdobie od 01.04.2020 do 30.06.2023 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur, podľa zákona č. 58/2011 zo dňa 11. februára 2011
obdobie od 01.01.2016 do 31.03.2016 
obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2014

Elektronický kontraktačný systém - prehľad zákaziek VÚSZ z elektronického trhoviska

Skočiť na menu


Share