Preskocit navigáciu

Úrazové zabezpečenie


§ 81 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
 (1)      Dávky úrazového zabezpečenia priznáva, zvyšuje, znižuje, zastavuje a odníma
a) policajtovi a pozostalým po ňom nadriadený, ktorý je oprávnený policajta ustanoviť do funkcie alebo vymenovať do funkcie, a ak ide o policajta zaradeného na krajskom riaditeľstve Policajného zboru alebo na okresnom riaditeľstve Policajného zboru a pozostalým po ňom, riaditeľ krajského riaditeľstva Policajného zboru,
b) profesionálnemu vojakovi a pozostalým po ňom Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia.
 
(2)       Dávky úrazového zabezpečenia vypláca
a) policajtovi a pozostalým po ňom útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva,
b) profesionálnemu vojakovi a pozostalým po ňom Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia.

 

Skočiť na menu


Share