Preskocit navigáciu

Register ponúkaného majetku štátu


Register sa zriadil k 1. októbru 2007 na základe zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 325/2007 Z. z.  ako verejne prístupná evidencia prebytočného nehnuteľného majetku štátu ponúkaného v rámci osobitného ponukového konania.
Prijatím zákona č. 324/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 278/1993 Z. z.. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa register zmenil na  verejne prístupnú evidenciu:

1) prebytočného vymedzeného hnuteľného alebo nehnuteľného majetku štátu ponúkaného v rámci ponukového konania na prevod správy (funkcionalita dostupná od 1. júla 2015),
2) prebytočného vymedzeného hnuteľného alebo nehnuteľného majetku štátu ponúkaného v rámci osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie na predaj a
3) dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu ponúkaného do nájmu (funkcionalita dostupná od 1. júla 2015), s výnimkami uvedenými v tomto zákone.

Register je verejne prístupný prostredníctvom webového sídla Ministerstva financií SR na www.ropk.sk.

 

 

Skočiť na menu


Share