Preskocit navigáciu

Ochrana osobných údajov


Dňa 25.5.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa slovenský právny poriadok zosúlaďuje s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.   

V prípade, že prevádzkovateľ získava osobné údaje o dotknutej osobe, je povinný jej poskytnúť zákonom stanovené informácie - Informačná povinnosť prevádzkovateľa.

Skočiť na menu


Share