Preskocit navigáciu

Podávanie oznámenia o protispoločenskej činnosti


Podávanie oznámení o protispoločenskej činnosti v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z.
ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
Orgán verejnej moci:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Zodpovedná osoba:
sekcia kontroly
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Spôsob podávania podnetov:
Písomne
na adresu Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
sekcia kontroly, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
s označením na obálke
„PODNET O PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI“
Elektronicky
na e-mailovú adresu
Telefonicky
zanechaním odkazu na telefonickom záznamníku linky
ministra o oznamovaní protispoločenskej činnosti
na telefónnom čísle 0960/960 960
Telefaxom
na telefónne číslo 0960/312 615
Ústne
vedúcemu zamestnancovi organizačnej zložky uvedenej v čl. 1 ods. 3 smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 56/2019 o podrobnostiach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, protikorupčnému koordinátorovi alebo vedúcemu zodpovednej osoby
 

Skočiť na menu


Share