Preskocit navigáciu

Organizačná štruktúra


 

Riaditeľ úradu

plk. Ing. Gustáv Tarcsi, PhD.

  e-mail : rvusz@vusz.sk

 

 • Správa úradu

  Zabezpečuje úlohy spojené najmä so zabezpečením právnej, personálnej, riadiacej agendy vedenia úradu a činnosti posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia


   

 • Organizačno-prevádzkové oddelenie

  Riadi a vykonáva úlohy úradu v oblastiach finančného, logistického zabezpečenia úradu a správy registratúry úradu.

  Vedúci oddelenia : z. Ing. Eva Zubová
    e-mail : eva.zubova@vusz.sk
   
 • Oddelenie kontroly a racionalizácie

  Vykonáva vnútornú kontrolnú činnosť, racionalizuje a optimalizuje procesy v rámci úradu. 
                                   
  Vedúci oddelenia : z. Ing. Miroslav Ištván
    e-mail : miroslav.istvan@vusz.sk

 

 • Oddelenie výsluhového zabezpečenia

  Plní úlohy v oblasti výsluhového zabezpečenia.
   
  Vedúci oddelenia : mjr. JUDr. Pavol Fodor 
    e-mail : pavol.fodor@vusz.sk

 

 • Oddelenie ostatných činností

  Zabezpečuje služby v oblasti rekreačnej starostlivosti a kúpeľnej starostlivosti profesionálnych vojakov OS SR a poberateľov výsluhových dôchodkov, rieši pohrebné, zabezpečuje výplatu jednotlivých dávok nemocenského a úrazového zabezpečenia.

  Vedúci oddelenia : kpt. JUDr. Michaela Šimonová
    e-mail : michaela.simonova@vusz.sk

 

 • Oddelenie zabezpečenia dávok

  Oddelenie plní úlohy nemocenského, úrazového, výsluhového zabezpečenia a služieb sociálneho zabezpečenia podľa zákona č. 328/2002 Z.z. v rámci určeného regiónu.

   

  Vedúci oddelenia : z. Mgr. Eva Glassová
    e-mail : eva.glassova@vusz.sk
   

Skočiť na menu


Share