Preskocit navigáciu

Organizačná štruktúra


 

Riaditeľ úradu

plk. Ing. Gustáv Tarcsi, PhD.

Kontakt : tel.: 0960 316 010
  e-mail : rvusz@vusz.sk

 

 

 • Organizačno-prevádzkové oddelenie

  Zabezpečuje úlohy personálnej politiky, materiálneho a technického zabezpečenia a rieši finančné zabezpečenie úradu.

  Vedúci oddelenia : z. Ing. Eva Zubová
  Kontakt : tel.: 0960 316 020
    e-mail : eva.zubova@vusz.sk
   
 • Oddelenie kontroly a racionalizácie

  Vykonáva vnútornú kontrolnú činnosť, racionalizuje a optimalizuje procesy v rámci úradu. 
                                   
  Vedúci oddelenia : z. Ing. Miroslav Ištván
  Kontakt : tel.: 0960 316 030
    e-mail : miroslav.istvan@vusz.sk

 

 • Oddelenie výsluhového zabezpečenia

  Rieši úlohy výsluhového zabezpečenia po prepustení profesionálnych vojakov do zálohy.
   
  Vedúci oddelenia : šbnrtm. JUDr. Pavol Fodor (poverený zastupovaním)
  Kontakt : tel.: 0960 316 041
    e-mail : pavol.fodor@vusz.sk

 

 • Oddelenie ostatných činností

  Zabezpečuje služby v oblasti rekreačnej starostlivosti a kúpeľnej starostlivosti profesionálnych vojakov OS SR a poberateľov výsluhových dôchodkov, rieši pohrebné, zabezpečuje výplatu jednotlivých dávok nemocenského a úrazového zabezpečenia.

  Vedúci oddelenia : npor. JUDr. Michaela Šimonová
  Kontakt : tel.: 0960 316 060
    e-mail : michaela.simonova@vusz.sk

 

 • Oddelenie zabezpečenia dávok

  Oddelenie plní úlohy nemocenského, úrazového, výsluhového zabezpečenia a služieb sociálneho zabezpečenia podľa zákona č. 328/2002 Z.z. v rámci určeného regiónu.

   

  Vedúci oddelenia : z. Mgr. Eva Glassová
  Kontakt : tel.: 0960 314 438
    e-mail : eva.glassova@vusz.sk
   

Skočiť na menu


Share