Preskocit navigáciu

Písomný a telefónny kontakt


Písomný kontakt

Písomný styk je pre úrad právne záväzná a rozhodujúca forma styku. Pri písomnom styku je vhodné uvádzať číslo dôchodkového spisu, (identifikačné číslo dávky), ktoré je totožné s číslom rozhodnutia a okres trvalého bydliska.
Adresa úradu :

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
Špitálska 22
812 74 BRATISLAVA 1
 

 

Telefónny kontakt

Má len informatívny a upresňujúci charakter.

Telefón :
Automatická predvoľba z celého Slovenska je 0960 316 092.
Detailné telefónne linky na zamestnancov VÚSZ nájdete v kontaktoch pre jednotlivé regióny.

FAX :
Sekretariát riaditeľa : 0960 316 096
Oddelenie ostatných činností : 0960 316 095

Skočiť na menu


Share