Preskocit navigáciu

Rekreačná starostlivosť


§ 82 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

(1) Rekreačný pobyt policajtovi a poberateľovi dôchodkov z výsluhového zabezpečenia, ktoré vypláca útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva, ich manželke (manželovi) a nezaopatrenému dieťaťu poskytuje tento útvar.

(2) Rekreačný pobyt profesionálnemu vojakovi a poberateľovi dôchodkov z výsluhového zabezpečenia, ktoré vypláca Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, ich manželke (manželovi) a nezaopatrenému dieťaťu poskytuje tento úrad.

 


 

Metodické usmernenie pri podávaní žiadostí o domácu rekreáciu v roku 2021 a Prihláška na domácu rekreáciu

 


 

 

 

Rodinné rekreácie a rekreácie pre dospelých

Nárok na rekreácie majú :

 

 • profesionálni vojaci  
 • občianski zamestnanci ministerstva, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, ak nie sú zároveň poberateľmi dôchodku z výsluhového zabezpečenia
 • poberatelia dôchodku z výsluhového zabezpečenia
 • vojnoví veteráni
 • veteráni protikomunistického odboja
 • ich manželky (manželia) a nezaopatrené deti 

 

Miesto rekreácie

 

 • HOTEL GRANIT Smrekovica,
 • HOTEL GRANIT Tatranské Zruby - klimatické kúpele 
 • HOTEL GRANIT Piešťany - kúpeľný ústav
 • HOTEL GRANIT Nová Polianka 

 

Detské rekreácie - detský letný tábor

Pre deti :

 

 • profesionálneho vojaka
 • občianskeho zamestnanca ministerstva, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, ak nie je zároveň poberateľom dôchodku z výsluhového zabezpečenia
 • poberateľa dôchodku z výsluhového zabezpečenia
 • vojnového veterána
 • veterána protikomunistického odboja 

 

Miesto rekreácie

 

 

Zahraničné rekreácie

Nárok na rekreácie majú :

 

 • profesionálni vojaci
 • občianski zamestnanci ministerstva, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
 • poberatelia dôchodku z výsluhového zabezpečenia
 • vojnoví veteráni
 • veteráni protikomunistického odboja
 • ich manželky (manželia) a nezaopatrené deti

 

Miesto rekreácie

 

  ČESKÁ REPUBLIKA
 • VLL Karlovy Vary, hotel Bellevue
 • Vojenská zotavovňa Měřín
 • Vojenská zotavovňa Dyje – hotel Vranov

 

 

  MAĎARSKO
 • Hotel PLATÁN Balatonakarattya
 • Hotel NAPFÉNY Balatonakarattya

 

 


 

KONTAKT :
Denne od 9:00 hod. do 10:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:30 hod.

Tel.: (0960) 316 065
Fax: (0960) 316 095
e-mail: rekreacie@vusz.sk

 

 

 

 

 

 

 

Skočiť na menu


Share