Preskocit navigáciu

Ďalšie kontakty


Výsluhové zabezpečenie

Popis Telefónny kontakt E-mail

priznávanie nových dávok

0960 316 045/046

vusz@vusz.sk

bežné mesačné dávky, poukazovanie dávok na osobné účty, reklamácie,
príplatky k dôchodku, prebratie dôchodku inou cestou

0960 316 092

vusz@vusz.sk

exekúcie, pohľadávky

0960 316 031/038

vusz@vusz.sk
súdne a mimosúdne rehabilitácie, sťažnosti, odvolania, právne informácie a i. 0960 316 014 vusz@vusz.sk

Nemocenské zabezpečenie

Popis Telefónny kontakt E-mail
nemocenské, materské, tehotenské a iné

0960 316 061
0960 316 063
0960 316 064

vusz@vusz.sk
 

 

Zabezpečenie službami
Popis Telefónny kontakt E-mail
kúpeľná starostlivosť

0960 316 066  - od 9:00 hod. do 10:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:30 hod.

vusz@vusz.sk
rekreačná starostlivosť 0960 316 065  - od 9:00 hod. do 10:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:30 hod. rekreacie@vusz.sk
zabezpečenie pohrebu 0960 316 062 vusz@vusz.sk

 

Lekárska a posudková činnosť
Popis Telefónny kontakt E-mail
posudková činnosť, odvolacie konanie, činnosť komisie

0960 316 012

vusz@vusz.sk

 

 

Úrazové zabezpečenie

 
Popis Telefónny kontakt E-mail
náhrada za stratu na služobnom plate,
náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia,
náhrada liečebných nákladov,
jednorázové mimoriadne odškodnenie

0960 316 061
0960 316 063
0960 316 064

vusz@vusz.sk

 

Rodičovský zdôchodok

 
Popis Telefónny kontakt E-mail
rodičovský dôchodok

0960 316 000

vusz@vusz.sk

 

Skočiť na menu


Share