Preskocit navigáciu

Kontakt v regiónoch


 

 

Región: Bratislava-mesto, Michalovce, Poprad, Humenné, Trebišov, Svidník

Výsluhové zabezpečenie

Popis Telefónny kontakt E-mail

priznávanie nových dávok

0960 316 045/046

vusz@vusz.sk

bežné mesačné dávky, poukazovanie dávok na osobné účty, reklamácie,
príplatky k dôchodku, prebratie dôchodku inou cestou

0960 316 048

vusz@vusz.sk

exekúcie, pohľadávky

0960 316 031/038

vusz@vusz.sk
súdne a mimosúdne rehabilitácie, sťažnosti, odvolania, právne informácie a i. 0960 316 014 vusz@vusz.sk

Región: Prešov, Martin, Zvolen

Výsluhové zabezpečenie

Popis Telefónny kontakt E-mail
priznávanie nových dávok

0960 316 045/046

vusz@vusz.sk
bežné mesačné dávky, poukazovanie dávok na osobné účty, reklamácie,
príplatky k dôchodku, prebratie dôchodku inou cestou

0960 316 049

vusz@vusz.sk

exekúcie, pohľadávky

0960 316 031/038 vusz@vusz.sk
súdne a mimosúdne rehabilitácie, sťažnosti, odvolania, právne informácie a i. 0960 316 014 vusz@vusz.sk

Región: Nitra, Nové Zámky, Trnava, Levice, Stará Ľubovňa, Bratislava-Vidiek

Výsluhové zabezpečenie

Popis Telefónny kontakt E-mail

priznávanie nových dávok

0960 316 045/046

vusz@vusz.sk

bežné mesačné dávky, poukazovanie dávok na osobné účty, reklamácie, príplatky k dôchodku, prebratie dôchodku inou cestou

0960 316 043

vusz@vusz.sk
exekúcie, pohľadávky 0960 316 031/038 vusz@vusz.sk
súdne a mimosúdne rehabilitácie, sťažnosti, odvolania, právne informácie a i. 0960 316 014 vusz@vusz.sk

Región: Dunajská Streda, Senica, Topoľčany, Trenčín, Galanta, Prievidza, Vranov nad Topľou, Rožňava, Špišská Nová Ves, Rimavská Sobota, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Komárno

Výsluhové zabezpečenie

Popis Telefónny kontakt E-mail

priznávanie nových dávok

0960 316 045/046

vusz@vusz.sk

bežné mesačné dávky, poukazovanie dávok na osobné účty, reklamácie, príplatky k dôchodku, prebratie dôchodku inou cestou

0960 316 044/053

vusz@vusz.sk
exekúcie, pohľadávky 0960 316 067 vusz@vusz.sk
súdne a mimosúdne rehabilitácie, sťažnosti, odvolania, právne informácie a i. 0960 316 014 vusz@vusz.sk

Región: Bardejov, Košice-mesto, Košice-okolie, Žilina, Dolný Kubín, Veľký Krtíš, Žiar nad Hronom, Čadca, Lučenec, Považská Bystrica

Výsluhové zabezpečenie

Popis Telefónny kontakt E-mail

priznávanie nových dávok

0960 316 045/046

vusz@vusz.sk

bežné mesačné dávky, poukazovanie dávok na osobné účty, reklamácie, príplatky k dôchodku, prebratie dôchodku inou cestou

0960 316 047

vusz@vusz.sk
exekúcie, pohľadávky 0960 316 031/038 vusz@vusz.sk
súdne a mimosúdne rehabilitácie, sťažnosti, odvolania, právne informácie a i. 0960 316 014 vusz@vusz.sk

Nemocenské zabezpečenie

Popis Telefónny kontakt E-mail
náhrada služobného príjmu, nemocenské, materské, ošetrovné, náhrada nemocenského a i.

0960 316 061, 0960 316 063, 0960 316 064

vusz@vusz.sk
 

 

Zabezpečenie službami
Popis

Telefónny kontakt

E-mail
kúpeľná starostlivosť

0960 316 066  - od 9:00 hod. do 10:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:30 hod.

vusz@vusz.sk
rekreačná starostlivosť 0960 316 065  - od 9:00 hod. do 10:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:30 hod. rekreacie@vusz.sk
zabezpečenie pohrebu 0960 316 062 vusz@vusz.sk

 

Lekárska a posudková činnosť
Popis Telefónny kontakt E-mail
posudková činnosť, odvolacie konanie, činnosť komisie

0960 316 012

vusz@vusz.sk

 

 

Úrazové zabezpečenie

 
Popis Telefónny kontakt E-mail
náhrada za stratu na služobnom príjme, náhrady za bolesť, mimoriadne odškodnenie

0960 316 061, 0960 316 063, 0960 316 064

vusz@vusz.sk

 

Skočiť na menu


Share