Preskocit navigáciu

Voľné pracovné miesta


VOJENSKÝ ÚRAD SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA
Názov funkcie: Odborný referent oddelenia výsluhového zabezpečenia
Termín nástupu: 1. apríla 2024
Miesto výkonu práce: Špitálska č.22, 812 74 Bratislava
Platové podmienky: platová trieda 5 podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Mzda: 839,50 EUR – 1007,50 EUR / mesačne v hrubom* + osobné ohodnotenie po skúšobnej dobe (dĺžka skúšobnej doby bude skrátená podľa praxe uchádzača v požadovanej pracovnej oblasti) + príplatok za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení v období krízovej situácie** + poskytované benefity vyplývajúce z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a kolektívnej zmluvy VÚSZ
Požadované vzdelanie: stredoškolské vzdelanie
Požiadavky na výkon práce: na pracovnom mieste sa vyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami pre stupeň utajenia „VYHRADENÉ“
Pracovná náplň: Odborné spracovávanie podkladov, rozhodovanie a výkon odborných činností súvisiacich s poskytovaním dávok dôchodkového poistenia a sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zložiek, právne aplikačná činnosť likvidácie dávok sociálneho zabezpečenia. Vymeriavanie, výplata a odsúhlasenie výšky dávky dôchodkového poistenia a výsluhového zabezpečenia podľa predpisov o sociálnom zabezpečení. Činnosti súvisiace s rozhodovacím procesom v oblasti služieb sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zložiek.
Doplňujúce informácie: - bližšie informácie o pracovnom mieste poskytne Ing. David KEJDANA, odborný referent – špecialista Správy úradu 0960 316013
- žiadosti spolu so životopisom je potrebné posielať na emailovovú adresu david.kejdana@vusz.sk alebo david.kejdana@mil.sk s dňom doručenia najneskôr do 22. marca 2024.
* poznámka: Zamestnancovi zaradenému do platovej triedy podľa § 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) patrí funkčný plat v sume platovej tarify ustanovenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorých je zaradený, podľa základnej stupnice platových taríf alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf. Podľa § 6 zákona zamestnávateľ určí dĺžku započítanej praxe zamestnanca a v závislosti od nej ho zaradí do jedného z 11 platových stupňov.


VOJENSKÝ ÚRAD SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA
Názov funkcie: Vedúci odborný referent oddelenia výsluhového zabezpečenia – právnik
Termín nástupu: 1. apríla 2024
Miesto výkonu práce: Špitálska č.22, 812 74 Bratislava
Platové podmienky: platová trieda 9 podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Mzda: 1179,00 EUR – 1416,00 EUR / mesačne v hrubom* + osobné ohodnotenie po skúšobnej dobe (dĺžka skúšobnej doby bude skrátená podľa praxe uchádzača v požadovanej pracovnej oblasti) + príplatok za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení v období krízovej situácie** + poskytované benefity vyplývajúce z  kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a kolektívnej zmluvy VÚSZ
Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Požiadavky na výkon práce: na pracovnom mieste sa vyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami pre stupeň utajenia „VYHRADENÉ“, právnické vzdelanie je podmienkou pre prijatie uchádzača
Pracovná náplň: Koordinovanie a metodické usmerňovanie vykonávania dôchodkového poistenia a  výsluhového zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zložiek v rozsahu kompetencie zamestnávateľa na celoštátnej úrovni a zabezpečovanie právnej agendy v oblasti sociálneho zabezpečenia vojakov - posudzovanie zložitých prípadov priznávania a odnímania dávok sociálneho zabezpečenia v zmysle zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Doplňujúce informácie: - bližšie informácie o pracovnom mieste poskytne Ing. David KEJDANA, odborný referent – špecialista Správy úradu 0960 316013
- žiadosti spolu so životopisom je potrebné posielať na emailovovú adresu david.kejdana@vusz.sk alebo david.kejdana@mil.sk s dňom doručenia najneskôr do 22. marca 2024. Termín výberového konania bude upresnený neskôr.
* poznámka: Zamestnancovi zaradenému do platovej triedy podľa § 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) patrí funkčný plat v sume platovej tarify ustanovenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorých je zaradený, podľa základnej stupnice platových taríf alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf. Podľa § 6 zákona zamestnávateľ určí dĺžku započítanej praxe zamestnanca a v závislosti od nej ho zaradí do jedného z 11 platových stupňov.** § 21a) zákonaSpráva úradu

Kontakt:

Ing. David KEJDANA

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
Špitálska 22
812 74  Bratislava 1

tel.: 0960 316 013
e-mail: david.kejdana@vusz.sk

Skočiť na menu


Share